Cheláty

Minerální látky jsou ve výživě psů nepostradatelné, neboť se účastní velkého počtu trávicích, fyziologických a biosyntetických procesů. Nemohou být v organismu syntetizovány, ale musí být přijaty v krmivu. Podle zastoupení v organismu se dělí na tzv. makroprvky (např.: vápník, fosfor, sodík, draslík, hořčík) a možná trochu méně známé mikroprvky (např.: železo, zinek, měď, mangan, jód, kobalt, selen), kterým se podrobněji budeme věnovat v dnešním článku.

Mikroprvky

Mikroprvky, označované též jako stopové prvky, jsou v organismu obsaženy jen ve velmi malém množství, ale hrají podstatnou a důležitou roli ve výživě. Jsou součástí enzymů, mají vliv na imunitní systém, podporují krvetvorbu a podílí se na syntéze některých hormonů a vitamínů. Stopové prvky se vyskytují ve většině krmných surovin, ale jejich množství a využitelnost se podstatně liší.

Jaká je jejich biologická dostupnost?

Stopové prvky jsou tradičně zastoupeny v krmivech ve velmi malém množství, především ve formě anorganických solí, jako jsou sírany, chloridy, uhličitany nebo oxidy. Během trávení jsou tyto sloučeniny vystaveny řadě vlivů, které mohou výrazně snížit jejich absorpci přes střevní stěnu. Během trávení se působením žaludečních šťáv ionty minerálů uvolňují a následně mohou být ve střevě smíchány s jinými látkami za vzniku nerozpustných komplexů, které organismus již nedokáže využít. Také poměry mezi jednotlivými minerály mohou ovlivnit jejich konečnou vstřebatelnost, proto je velmi důležitá jejich vzájemná rovnováha. Z toho vyplývá, že množství absorbovaných a využitých minerálních látek je nepochybně nižší než množství, které výrobci přidávají do krmiv.

Co to jsou cheláty?

V posledních letech se výzkum zaměřil na organické formy minerálů. Dnes se již u některých krmiv pro psy můžeme setkat s tzv. cheláty. Jedná se o komplex, kdy je minerál vázán chelátovou vazbou na aminokyselinu, případně jinou organickou a lehce vstřebatelnou sloučeninu. Slovo chelát je odvozeno z řečtiny a znamená spár nebo klepeto. Tato vazba se specifickou strukturou je mnohem stabilnější, minerály jsou elektricky neutrální a nemohou tak reagovat s ostatními látkami v trávicím traktu. Navíc nepotřebují již žádný nosič, protože se vstřebávají společně s aminokyselinou, která velmi dobře prochází přes střevní stěnu. Využitelnost chelátových forem mikroprvků je tak mnohem vyšší než u anorganických sloučenin a bylo prokázáno, že jejich zařazení do krmiv zlepšuje celkové zdraví a fyzickou kondici psů.

Jaké výhody mají pro psa?

Co na závěr?

Z pohledu výživy umožňuje použití chelátových forem minerálů jejich lepší střevní absorpci a s tím spojenou vyšší využitelnost krmiva. Minerály ve spojení s aminokyselinou jsou vstřebávány z více než 90% a proto jejich dávkování může být nižší než u anorganických forem. Přesto je jejich zařazení do receptur finančně dosti nákladné a proto se s nimi setkáme pouze u kvalitních prémiových a superprémiových krmiv.

Ing. Lucie Vaňková - oddělení vývoje
Ing. Iva Blažejová - oddělení marketingu
krmiva Eminent

zpět na "Triky ve výživě psů"