"Triky" ve výživě psů

V posledních letech se výrobci kvalitních průmyslově vyráběných krmiv pro psy snaží doplnit své výrobky o látky, které pomáhají udržovat zdraví zvířete a prodloužit jeho aktivní život. Kladné vlastnosti těchto doplňků byly často poprvé využity v humánní výživě. Je to dáno čím dál tím užším propojením mezi námi - lidmi a našimi psy. Jsou nedílnou součástí našich rodin, žijí společně s námi ve stejném prostředí, považujeme je za partnery a přátele. Stejně jako na nás, působí i na naše psy znečištěné prostředí a rychlý způsob života. Navíc jsme v některých případech k jejich zdravotním problémům přispěli i necitlivým šlechtěním. Proto se nyní častěji setkáváme u psů s alergiemi, s problémy s klouby, s nemocnou kůží a následně nekvalitní srstí atd. Tyto problémy se výrobci kvalitních krmiv snaží potlačit případně eliminovat různými přídavky.

Na těchto stránkách bychom Vám rádi nabídli sled krátkých článků, kde Vás seznámíme jak s některými zcela novými surovinami, které se v poslední době začínají používat ve výživě psů, tak s tradičnějšími doplňky, které podle nás mají nyní v moderní výživě nezastupitelnou úlohu. Pokusíme se "stravitelnou" formou, i když si trochu té vědy neodpustíme, vysvětlit výhody jednotlivých doplňků.