Taurin

Jak zastavit čas, zamezit stárnutí, zůstat mladý? Podobné otázky trápí lidstvo snad od nepaměti. Elixír mládí se stal stejně významný jako například výroba zlata nebo kámen mudrců. Zůstat mladým, zdravým a krásným je přání většiny lidí i v současné době. Ovšem chtít "zastavit čas" je dnes stejně nereálné jako před stovkami let. Stárnutí je přirozený degenerativní proces. Přesto se lidstvu v této oblasti podařilo dosáhnout částečných úspěchů. Průměrný život člověka se prodloužil a viditelné stárnutí nastupuje později. Je to dáno způsobem života, stravou a mnohými výrobky, které se snaží potlačit projevy stárnutí. Jak je tomu u psů? S přibývajícím věkem se snižuje pohybová aktivita, klesá výkonnost a imunitní systém je oslaben. Každé psí plemeno stárne jinou rychlostí. Malá a trpasličí plemena mají předpoklady k dlouhověkosti a často se dožívají patnácti a více let. Obří plemena mají naopak nejkratší délku života, v průměru osm let. Stárnutí nelze zastavit, ale správnou výživou můžeme oddálit jeho nežádoucí příznaky a zkvalitnit stárnoucímu psovi život. Krmivo pro seniory by mělo splňovat tato základní kritéria: vysoká stravitelnost, kvalitní zdroje bílkovin, nižší množství energie, vyšší obsah vlákniny a vitamínů. Proces stárnutí mohou zpomalit i antioxidanty. Tyto látky chrání buňky před volnými radikály a posilují obranyschopnost organismu. Mezi nejdůležitější patří vitaminy E a C, karotenoidy, některé stopové prvky a taurin.

Taurin

Tato aminokyselina je známá především v souvislosti s výživou koček, pro které je taurin zcela nepostradatelný. Kočka, na rozdíl od většiny savců, nedokáže využít jiné aminokyseliny pro tvorbu žluči, proto potřebuje vyšší obsah taurinu v potravě. Organismus psa je schopen dostatečné množství taurinu syntetizovat z aminokyselin cysteinu a methioninu.

Odkud pochází?

Taurin byl poprvé izolován z hovězí žluči. Nejvíce je přítomen v živočišných tkáních, jako je kosterní svalstvo, mozková tkáň, srdeční sval a oční sítnice. Z toho je patrné, že zdrojem taurinu ve výživě je především maso. V rostlinné říši se téměř nevyskytuje. Ve vyšší koncentraci je přítomen pouze v červených vodních řasách.

Čím je zvláštní?

Taurin je jednou z hojně zastoupených aminokyselin v organismu. Na rozdíl od většiny aminokyselin není součástí bílkovin, ale vyskytuje se volně. Taurin se podílí na řadě fyziologických procesů, jako je konjugace žlučových kyselin, detoxikace organismu, stabilizace membrán, osmoregulace nebo přenos nervových vzruchů.

Taurin v lidské výživě

Lidský organismus je schopen produkovat taurin v dostatečném množství. Problémy se ale mohou vyskytnout u vegetariánů, kteří nekonzumují žádné živočišné produkty.

Jaké výhody má taurin pro psa?

Taurin stabilizuje buněčnou membránu a tím zabraňuje její nadměrné propustnosti, způsobené volnými radikály. To jsou látky, které běžně vznikají v organismu jako vedlejší produkt buněčného metabolismu. Obsahují minimálně jeden nepárový elektron a pro vytvoření stabilní molekuly potřebují „ukrást“ elektrony jiným buňkám, čímž vzniká nový volný radikál. Této řetězové reakci mohou zabránit právě antioxidanty, které volným radikálům potřebný elektron poskytnou. K nadbytku volných radikálů může docházet vlivem řady faktorů, jako je špatná výživa, znečištěné ovzduší, UV záření, zánětlivá onemocnění a nadměrné zatížení organismu.Volné radikály narušují buněčné membrány, poškozují DNA, oslabují imunitní systém a urychlují proces stárnutí tělních tkání. Taurin je významný nejen jako antioxidant, ale byl prokázán i jeho pozitivní vliv na činnost srdce. Působí proti srdeční arytmii a chrání buňky srdečního svalu před poškozením.

Co na závěr?

Jak již bylo řečeno, volné radikály jsou zodpovědné za řadu fyziologických změn spojených se stárnutím a jsou považovány za příčinu vzniku některých onemocnění (rakovina, kardiovaskulární onemocnění atd.). Taurin, jako antioxidant, dokáže snížit riziko oxidačního poškození a zpomalit tak stárnutí organismu. Pro psy navíc znamená účinnou prevenci proti srdečním poruchám. Taurin je dnes již standardně přidáván do krmiv pro kočky, ale zatím pouze několik výrobců jej zařazuje do kvalitních krmiv pro psy.

Ing. Lucie Vaňková - oddělení vývoje
Ing. Iva Blažejová - oddělení marketingu
krmiva Eminent

zpět na "Triky ve výživě psů"