FORMI

neantibiotický rastový stimulátor pre prasiatka a ošípané


•kryštalická kyslá soľ so špecifickými chemickými vlastnosťami
•v črevách zvierat vykazuje silný antimikrobiálny účinok
•znižuje mikrobiálnu aktivitu
•má špecifický účinok proti E.coli a Salmonelóze
•zvyšuje obsah kyseliny mliečnej v obsahu čriev

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00