TEKROSIL K

Kompletný program konzervovania


Tekrosil K

•určený na konzervovanie kukuričnej siláže

V dnešnej dobe je konzervovanie krmív, hlavne silážovanie, snáď najpodstatnejšou technológiou spracovania rastlinnej hmoty na kŕmne účely. Hlavným cieľom tohto konzervovania je vyrobiť čo najkvalitnejšie, najstabilnejšie krmivo, ktoré sa bude svojou nutričnou hodnotou čo najviac približovať pôvodnej rastlinnej hmote.


Šesť zlatých pravidiel silážovania pre dosiahnutie špičkovej siláže
•správny čas kosby
•správne rozdrobenie
•rýchle plnenie (v priebehu 1 dňa)
•vzduchotesné prikrytie
•intenzívne stlačenie
•stupeň zavädnutia do 40% sušiny


Tekrosil K
                                                                                               
Špeciálne vyvinutý mikrobiálny inokulant na konzervovanie kukuričnej siláže                                                                                              

•dva unikátne kmene mliečnych baktérií Lactobacillu plantarum a Pediococcus acidilactici
•koncentrácie mikroorganizmov 6,25 x 1010 CFU/g

Na začiatku fermentačného procesu pôsobí Pediococcus acidilactici ako štartovací kmeň. Na to nadväzuje Lactobacillus plantarum a dokončuje fermentačný proces. Následný rýchly pokles pH inhibuje rast nežiaducich mikroorganizmov. Výsledkom je lepšia fermentačná siláž, vyšší obsah živín a zlepšenie chutnosti takto ošetrenej siláže.

•lepšia fermentácia siláže, vyššia stabilita hmoty
•vyššia chutnosť krmiva, vyšší príjem krmiva zvierat
•lepšia stráviteľnosť živín, lepšia konverzia živín
•nižšie straty pri vyberaní zo silážnej jamy, väčšia stabilita čelnej steny
•predĺžená aerobná stabilita, inhibícia väčšiny kvasiniek
•riadená fermentácia, vysoká hladina kyseliny mliečnej = rýchle zníženie pH

Balenie:
150 g (určené na 100 t kukuričnej siláže)

Aplikácia:
Na 1 t silážovanej hmoty sa používa 1,5 g TEKROSILU K, ktorý sa aplikuje rozmiešaním v 1 - 3 litroch vody. To zodpovedá dávke 150 000 CFU. Množstvo vody zvoľte pre optimálne dávkovanie na vašom aplikátore. Tento roztok je vhodné pripraviť bezprostredne pred použitím a odporúčame ho spotrebovať do 6 hodín od jeho prípravy. V prípade nutnosti je možné ho uchovať v studenom prostredí (do 100C) 24 hodín.

Skladovanie:
pri - 180C 24 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
pri +4 - +80C
            18 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
Nenechávajte otvorené balenie na slnku a nespotrebované množstvo uchovajte uzatvorené v chlade.                                      
                                                                                           
Konzervované krmivo Zberná sušina Konzervant
Kukuričná siláž - celá rastlina 28 - 40 % Tekrosil K
Siláž z kukuričných klasov - LKS 52 - 58 % Tekrosil K

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00