Ošípané

Premixy- na výrobu doplnkových kŕmnych zmesí
Tekromixy- doplnkové minerálne krmivá na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre všetky kategórie ošípaných, väčšinou 3 %

Protemixy- doplnkové kŕmne zmesi, zväčša 10 - 30 %, určené najmä pre menšie zaregistrované miešarne a drobných chovateľov ošípaných

Kompletné kŕmne zmesi- plnohodnotné krmivá k priamemu predkladaniu do kŕmidiel

Špeciálne receptúry Premixov, Tekromixov a Protemixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

Tekrolac- doplnková kŕmna zmes pre prasiatka, aplikuje sa do kŕmnej zmesi na skorý odstav prasiatok - predštartér a štartér

Tekro Štart - predštartéry, prvá kŕmna zmes pre ciciaky


Špeciálne produkty pre výživu ošípaných:
Formi
Piggy-lift
Denkapig
Hepatek
Arid podstielka
Pohotové minerály Zn a Cu

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00