PREMIXY

Premixy sú určené na výrobu doplnkových kŕmnych zmesí a sú navrhnuté pre všetky kategórie a úžitkové typy ošípaných. Vychádzajú nielen zo svetového výskumu v oblasti výživy, ale aj z bohatých praktických skúseností našich pracovníkov v tomto obore. Účinnosť receptúr minerálno-vitamínových premixov je overovaná v poloprevádzkových a prevádzkových testoch na našich chovoch a až potom je ponúkaná našim zákazníkom. Hladiny vitamínov ale aj mikroprvkov sú výsledkom dlhodobého vývoja a praktických overovaní vplyvu na úžitkovosť a plne zodpovedajú požiadavkám pre zdarný rast a vývin u všetkých moderných typov a kategórií ošípaných.

Špeciálne receptúry Premixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

0,3 % - 1,0 % premix pre prasiatka ČOS - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí na skorý odstav prasiatok
0,2 % - 1,0 % premix pre ošípané A1 - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti
0,3 % - 1,0 % premix pre ošípané VUL - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre výkrm ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti
0,3 % - 0,5 % premix pre prasničky PCH - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí na odchov prasničiek od 15 kg do 60 kg živej hmotnosti
0,3 % - 0,5 % premix pre prasnice P3 - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre prasné prasnice a prasničky nad 60 kg živej hmotnosti a pre dojčiace prasnice
0,5 % - 1,0 % premix pre kance KA - na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre plemenné kance

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00