TEKROMIXY A PROTEMIXY (doplnkové vitamíno-minerálne krmivá)

Určené na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre všetky kategórie a druhy hydiny. Hladiny vitamínov a mikroprvkov plne zodpovedajú najnáročnejším požiadavkám na výživu hydiny.

Špeciálne receptúry Tekromixov a Protemixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok (kokcidiostatiká, enzýmy, rastové stimulátory a pod.)

Doplnkové minerálne krmivá

Tekromix K 2,5 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na odchov kurčiat
Tekromix KZK 2,5 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na odchov kuričiek
Tekromix N 2,5 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre úžitkové nosnice
Tekromix NP 2,5 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre plemenné nosnice
Tekromix BR1, BR2, BR3 2,5 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na výkrm brojlerov
Tekromix MR2, MR3 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre výkrm moriek
Tekromix VKČ1, VKČ2 2 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre výkrm kačíc

Protemix K 25 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na odchov kurčiat
Protemix N 15 %, 30 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre úžitkové nosnice
Protemix BR1, BR2, BR3 10 %, 34 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na výkrm brojlerov
Protemix MR1, MR2, MR3 10 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre výkrm moriek
Protemix VKČ1, VKČ2 6 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre výkrm kačíc


TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00