Špičkové krmivá pre psov a mačky

Eminent - rada špičkových krmív so špeciálnymi receptúrami.

Poznatky v oblasti výživy sa vyvíjajú v súlade so spoločenskými trendmi. Dnešný životný štýl kladie veľký dôraz na podporu zdravia. Nová chovateľská rada prémiových krmív so špeciálnymi surovinami je koncipovaná tak, aby pomáhala zaisťovať optimálnu kondíciu a zdravie zvieraťa.

EMINENT Adult Cat - pre dospelé mačky

Krmivo je určené pre dospelé mačky a jeho receptúra bola vytvorená na základe nutričných požiadaviek.

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00