TEKROSIL L

Kompletný program konzervovania

Tekrosil L
mikrobiálny inokulant na konzervovanie siláže

V dnešnej dobe je konzervovanie krmív, hlavne silážovanie, snáď najpodstatnejšou technológiou spracovania rastlinnej hmoty na kŕmne účely. Hlavným cieľom tohto konzervovania je vyrobiť čo najkvalitnejšie, najstabilnejšie krmivo, ktoré sa bude svojou nutričnou hodnotou čo najviac približovať pôvodnej rastlinnej hmote.

`
určený na konzervovanie trávnych  a lucernových siláží`


Tekrosil L
•zlepšuje proces fermentácie stredne ťažko a ľahko silážovateľných krmív
•zlepšuje príjem krmiva
•zlepšuje stráviteľnosť
•zvyšuje mäsovú produkciu
•zvyšuje mliečnu produkciu

Tekrosil L        

Špeciálne vyvinutý mikrobiálny inokulant na konzervovanie trávnych a lucernových siláží                            

•dva unikátne kmene mliečnych baktérií Lactobacillus plantarum a Pediococcus acidilactici
•tri typy enzýmov - celuláza, pektináza a xylanáza
•koncentrácia mikroorganizmov 8,85 x 1010 CFU/g

Baktérie mliečneho kvasenia produkujú kyselinu mliečnu, ktorá rýchlo konzervuje silážovanú hmotu. Dochádza k rýchlemu poklesu pH. Enzýmy, ktoré sa nachádzajú v tomto inokulante, zvyšujú dostupné množstvo cukru, ktoré slúži na štart baktérií mliečneho kvasenia.

•zvýšenie obsahu kyseliny mliečnej
•zníženie obsahu amoniaku, kyseliny maslovej a alkoholov
•zlepšenie nutričných ukazovateľov
•zvýšenie príjmu sušiny
•zníženie počtu kvasiniek a baktérií hnilobného kvasenia
•zlepšenie aerobnej stability silážovanej hmoty
                                                                         
Aplikácia:
Na 1 t silážovanej hmoty sa používa 6 g TEKROSILU L, ktorý sa aplikuje rozmiešaním  v 1 - 3 litroch vody. To zodpovedá dávke 600 000 CFU. Množstvo vody zvoľte pre optimálne dávkovanie na vašom aplikátore. Tento roztok je vhodné pripraviť bezprostredne pred použitím a odporúčame ho spotrebovať do 6 hodín od jeho prípravy. V prípade nutnosti je možné ho uchovať v studenom prostredí (do 100 C) 24 hodín.

Balenie:
Tekrosil L 150 g (určené na 25 t hmoty)


Skladovanie:
pri - 1
80C              24 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
pri +4 - +
80C        18 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
Nenechávajte otvorené balenie na slnku a nespotrebované množstvo uchovajte uzatvorené v chlade.                                      
                        
Konzervované krmivo Zberná sušina Konzervant
Tráva 28 - 45 % Tekrosil L
Ďatelina 30 - 45 % Tekrosil L
Lucerna 32 - 45 % Tekrosil L

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00