TEKROSIL Combi

Kompletný program konzervovania


Tekrosil Combi
•určený na konzervovanie kukuričnej siláže
•pre optimálny pomer medzi kyselinou mliečnou a kyselinou octovou
•pre lepšiu stabilitu hmoty
•zvýšená účinnosť proti plesniam a kvasinkám

V dnešnej dobe je konzervovanie krmív, hlavne silážovanie, snáď najpodstatnejšou technológiou spracovania rastlinnej hmoty na kŕmne účely. Hlavným cieľom tohto konzervovania je vyrobiť čo najkvalitnejšie, najstabilnejšie krmivo, ktoré sa bude svojou nutričnou hodnotou čo najviac približovať pôvodnej rastlinnej hmote.

Šesť zlatých pravidiel silážovania pre dosiahnutie špičkovej siláže
•správny čas kosby
•správne rozdrobenie
•rýchle plnenie (v priebehu 1 dňa)
•intenzívne stlačenie
•vzduchotesné prikrytie
•stupeň zavädnutia do 40% sušiny

Tekrosil Combi   
                                                                       
Špeciálne vyvinutý mikrobiálny inokulant na konzervovanie kukuričnej siláže
                                                                                             
•dva unikátne kmene mliečnych baktérií Lactobacillus plantarum
            a Lactobacillus buchneri
•koncentrácie mikroorganizmov 300 000 CFU/g hmoty

Na začiatku fermentačného procesu pôsobia homofermentatívne baktérie ako štartovací kmeň. Rýchly pokles pH inhibuje rast nežiaducich mikroorganizmov. Na to nadväzujú heterofermentatívne baktérie a dokončujú fermentačný proces. Výsledkom je lepšia sfermentovaná siláž s vyšším obsahom živín a lepšej chutnosti. Kmene Lactobacillus buchneri zabezpečujú optimálny pomer medzi kyselinou mliečnou a kyselinou octovou v kukuričných silážach a tým zlepšujú stabilitu hmoty a zvyšujú tlak proti plesniam.
•lepšia fermentácia siláže, vyššia stabilita hmoty
•vyššia chutnosť krmiva, vyšší príjem krmiva zvieratami
•lepšia stráviteľnosť živín, lepšia konverzia živín
•nižšie straty pri vyberaní zo silážnej jamy, väčšia stabilita čelnej steny
•predĺžená aerobná stabilita, inhibícia väčšiny kvasiniek
•riadená fermentácia, vysoká hladina kyseliny mliečnej = rýchle zníženie pH
•väčší účinok proti plesniam a kvasinkám zabezpečí kyselina octová
•kyselina octová zabezpečí stabilnú hmotu aj za prístupu vzduchu

Balenie:
150 g (určené na 60 t kukuričnej siláže)

Aplikácia:
Na 1 t silážovanej hmoty sa používa 2,5 g TEKROSILU Combi, ktorý sa aplikuje rozmiešaním v 1 - 3 litroch vody. To zodpovedá dávke 300 000 CFU. Množstvo vody zvoľte pre optimálne dávkovanie na vašom aplikátore. Tento roztok je vhodné pripraviť bezprostredne pred použitím a odporúčame ho spotrebovať do 6 hodín od jeho prípravy. V prípade nutnosti je možné ho uchovať v studenom prostredí (do 100C) 24 hodín.

Skladovanie:
pri - 180C 24 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
pri +4 - +80C 18 mesiacov v originálnom, neotvorenom obale
Nenechávajte otvorené balenie na slnku a nespotrebované množstvo uchovajte uzatvorené v chlade.                                      
                                        
                         
Konzervované krmivo Zberná sušina Konzervant
Kukuričná siláž - celá rastlina 28 - 40 % Tekrosil Combi
Siláž z kukuričných klasov - LKS 52 - 58 % Tekrosil Combi

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00