PIGGY-LIFT

ideálne rie
šenie pre slabé novonarodené prasiatka

Piggy-lift poskytuje nevyhnutný doplnok esenciálnych
živín novonarodeným prasiatkam pri potrebe podpory prežitia

•kompletný výživový doplnok pre malé a slabé prasiatka
•zni
žuje úhyny vo veľkých vrhoch
•slabé prasiatka netrpia hladom
•je efektívny v chovoch zamorených „PRRS“

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00