HEPATEK

prevencia a liečba porúch funkcie pečene
Fytogénne aditívum určené pre dojnice

•ochrana pečene a celkového zdravotného stavu plemenníc
•podpora regenerácie pečene v priebehu prípravy na pôrod a laktácie
•prevencia a liečba ketózy a steatózy (stukovanie pečene)
•riešenie problémov spôsobených negatívnou energetickou bilanciou organizmu plemenníc

Hepatek je vhodné podávať v týchto prípadoch
•nedostatok energie u plemenníc, odbúravanie zásob, ketóza, stukovanie pečene
•nízka dietetická kvalita jadrových a objemových krmív spôsobená mykotoxínami a toxickými biogénnymi amínmi
•nadbytok dusíkatých látok v kŕmnej dávke a s tým spojené zvýšenie obsahu amoniaku v bachore a v krvi a následne, pečeňové bunky zaťažujúce vzostup intenzity pečeňového ornitínového cyklu (premena amoniaku na močovinu)

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00