Výroba

Výrobné a vývojové zázemie

Slovenská republika
•výroba premixov, vitamínominerálnych zmesí a koncentrátov pre hospodárske zvieratá
•výroba kompletných krmív pre hospodárske zvieratá
•výroba medikovaných krmív
•výroba krmív pre ekologické poľnohospodárstvo
•predaj krmív pre psy a mačky
•analyzátory jadrových a objemových krmív

Česká republika
•výroba premixov, vitamínominerálnych zmesí a koncentrátov pre hospodárske zvieratá,
•výroba kompletných krmív pre mláďatá (napr. prasiatok)
•výroba medikovaných krmív
•výroba veterinárnych liečiv
•výroba a sklad krmív pre psy a mačky
•akreditované laboratórium

Vývojové oddelenie našej spoločnosti disponuje tímom odborníkov - špecialistov na výživu a vývoj nových produktov, veterinárnych lekárov a technológov. Vzhľadom k rozsiahlemu laboratórnemu zázemiu vykonávame vlastné laboratórne testy. Pred zaradením vybraných látok a pred zmenami receptúr vždy prebiehajú dlhodobé testy vrátane skúšok priamo v chovoch. Všetky zmeny, ktoré naše vývojové oddelenie navrhuje a overuje, sú postavené na neustálej modernizácii a vylepšovaní receptúr našich existujúcich výrobkov.

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00