POSTPARTIN

vodorozpustný prípravok k spontánnemu príjmu pre podporu zdravotného stavu otelených a chorých kráv

Minerálne doplnkové krmivo pre otelené kravy a vysokoteľné jalovice a pre zvieratá so zdravotnými poruchami vo všetkých obdobiach reprodukčného cyklu, pre dojnice s ketózou alebo steatózou pečene. Prípravok sa predkladá práve otelenému zvieraťu k spontánnemu vypitiu. Otelená dojnica by mala Postpartín prijať pred prvým napitím z napájačky.

Prípravok je predovšetkým energetickým doplnkom, bráni rozvoju negatívnej energetickej balancie v organizme zvieraťa. Vysoké množstvo vody, ktoré má dojnica prijať, vedie u nej k potrebnej úrovni hydratácie bachorového prostredia a následne i celého organizmu. Súčasne napomáha k zvýšeniu objemu jej bachora a tým obmedzuje priestor k prípadnej dilatácii a dislokácii slezu.

Postpartín je vhodným zdrojom pohotovej energie u dojníc s ketózou I. a II. typu.

•podpora bachorovej činnosti
•prevencia dislokácie slezu
•prevencia porúch energetického metabolizmu
•stimulácia imunitného systému
•súčasť komplexného programu zabezpečujúci vyššiu efektivitu výroby v chovoch
•prvok aplikovaného poradenstva

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00