Prestabil

stabilizátor bachorovej fermentácie

Prestabil má veľkú molekulovú štruktúru, do ktorej absorbuje nežiaduce látky bachorovej fermentácie a tým stabilizuje pH v bachore.

•výrazne zlepší zdravotný stav
•pomáha veterinárom pri ranej diagnostike metabolických porúch
•znižuje brakáciu dojníc

Prestabil je vhodné použiť:
•na stabilizáciu pH bachora
•pri nevyhovujúcej štruktúre kŕmnej dávky
•pri kyslých silážach a senážach
•pri acidózach a ketózach
•na obnovenie bachorovej mikroflóry


TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00