Ovce a kozy

Špeciálne receptúry Premixov, Ovimixov, Eco Ovimixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

Premixy - pre výrobu doplnkových kŕmnych zmesí
•0,5 % premix pre odstav a výkrm jahniat TKP J, na výrobu DKZ pre jahňatá a kozľatá
•0,5 % premix pre odchov plemenných baranov a dojčiace bahnice, na výrobu DKZ pre ovce a kozy


Ovimixy - komplexný program vitamíno-minerálnej výživy oviec, ktorý pomáha riešiť problémové situácie v chove
Ovimix je dodávaný v troch formách:

•Ovimix - sypká forma, ako Ovimix 3 % alebo Protemix 10 - 30 %
•Ovimix L - liz, určený na ad libitný príjem pre zvieratá vo voľnom ustajnení a na pastve
•Ovimix Li - instantný liz, z neho si sami urobíte liz (zmiešaním s vodou) do vlastných nádob pri výraznej ekonomickej úspore

ECO Ovimixy - konvenčné krmivá vhodné do ekologického poľnohospodárstva
•Ovimix Li Eco - instantný liz ECO
 

BIO krmivá - DKZ vyrábané z bio pšenice, bio jačmeňa a bio kukurice
•DKZ Bio ČOJ - doplnková kŕmna zmes na skorý odstav jahniat - štartérová
•DKZ Bio BAK - doplnková kŕmna zmes pre dojčiace bahnice

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00