TEKROMIXY A PROTEMIXY (doplnkové vitamíno-minerálne krmivá)

Určené na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre všetky kategórie ošípaných. Hladiny vitamínov a mikroprvkov plne zodpovedajú najnáročnejším požiadavkám na úžitkovosť moderných typov ošípaných.

Špeciálne receptúry Tekromixov a Protemixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

Doplnkové minerálne krmivá

Tekromix ČOS 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na skorý odstav prasiatok - predštartér, štartér
Tekromix A1 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti
Tekromix VUL 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre ošípané vo výkrme od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti
Tekromix PBK 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre prasné prasnice a prasničky nad 60 kg živej hmotnosti
Tekromix PKK 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre dojčiace prasnice
Tekromix KA 3 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre plemenné kance

Protemix ČOS 10 %, 25 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na skorý odstav prasiatok - predštartér, štartér
Protemix A1 20 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti
Protemix VUL 10 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na výkrm ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti
Protemix PBK 8 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre prasné prasnice a pre prasničky nad 60 kg živej hmotnosti
Protemix PKK 5%, 15% - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre dojčiace prasnice
Protemix KA 20 % - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre plemenné kanceTEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00