Hydina

Premixy
V na
šej ponuke máme premixy s nižšími aj vyššími hladinami vitamínov. Samozrejmosťou je aj aktualizácia hladín všetkých ďalších doplnkových látok, povolených našou legislatívou, ako sú aminokyseliny, stimulátory, antikokcidiostatiká, enzýmy, farbivá, schutňovadlá, acidifikátory a pod.
Koncentrácie premixov upravujeme pre potrebu mie
šarní kŕmnych zmesí tak, aby čo najlepšie zodpovedali ich technologickému vybaveniu.
Špeciálne receptúry Premixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

0,3 - 1 % premixy pre ku
čatá K - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi na odchov kurčiat - ľahký aj mäsový typ
0,3 - 1 % premixy pre kuri
čky KZK - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre kuričky až do začiatku znášky - ľahký a mäsový typ
0,3 - 0,5 % premixy pre nosnice N - na výrobu kompletnej k
ŕmnej zmesi pre úžitkové nosnice. Receptúry je možné doplniť o farbivá
0,5 % premixy pre plemenné nosnice NP - na výrobu kompletnej k
ŕmnej zmesi pre plemenné nosnice
0,3 - 1 % premixy pre brojlery BR1, BR2, BR3 - na výrobu kompletnej k
ŕmnej zmesi pre brojlery
0,5 % premixy pre ka
čice VKČ 1 a VKČ2 - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre výkrm kačíc
0,5 % premixy pre chovné ka
čice a husi KH - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre chovné kačice a husi v znáškovom pokoji
0,3 - 1 % premixy pre morky MR1, MR2, MR3 - na výrobu kompletnej k
ŕmnej zmesi pre výkrm moriek
1 % premixy pre ba
žantie kurčatá BŽ - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre bažantie kurčatá
1 % pre ba
žantie sliepky BŽN - na výrobu kompletnej kŕmnej zmesi pre bažantie sliepky

TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00