TURMIXY - doplnkové minerálne krmivá

Turmixy tvoria ucelený program vitamíno-minerálnej výživy HD. Jednotlivé receptúry sú dodávané v rôznych formách podľa použitia (mikrogranulát, liz alebo instantný liz). Používajú sa k príprave DKZ alebo pre priamu aplikáciu do kŕmnej dávky. Turmixy sú určené pre všetky kategórie HD - pre dojnice v období laktácie, dojnice v období státia na suchu, pre jalovice, výkrm HD a pre všetky typy kŕmnych dávok - s kukuričnou silážou, bez kukuričnej siláže, pastva. Každá aplikačná forma je v niekoľkých variantoch, ktoré sú rozdielne obsahom a vzájomným pomerom vápnika, fosforu, sodíka a horčíka.

Špeciálne receptúry Turmixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok.

Turmix zabezpečuje:
•zlepšenie dojivosti, obsahu hlavných mliečnych zložiek a kvality mlieka
•ochranu činnosti bachorovej mikroflóry a tvorbu kvalitnej mikrobiálnej bielkoviny
•zlepšenie príjmu sušiny objemového krmiva
•dobré produkčné zdravie a optimálnu plodnosť
•prevenciu zapálenia mliečnej žľazy (mastitídy)
•predchádzanie uľahnutia po pôrode

Turmix G - mikrogranulovaný
•Turmixy G1 - G5 pre zvieratá v laktačnom období, s rôzne vysokým obsahom vápnika a fosforu
•Turmix Špeciál pre zvieratá v prípravnom období na pôrod

Turmix L - liz
•Turmixy L1 - L4 pre zvieratá vo všetkých obdobiach reprodukčného cyklu
•Turmix L-pastva pre zvieratá na pastve

Turmix Li - instantný liz
•Turmixy Li1 - Li5 pre zvieratá vo všetkých obdobiach reprodukčného cyklu, s rôzne vysokým obsahom vápnika a fosforu
•Turmix Li-pastva pre zvieratá na pastveTEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00