PREMIXY

Premixy sú určené na výrobu doplnkových kŕmnych zmesí.

Špeciálne receptúry Premixov sú zostavované podľa potrieb a želaní zákazníkov. Umožňujú úpravy v obsahu použitých vitamínov a stopových prvkov, a zaradenie ktorejkoľvek z registrovaných doplnkových látok, ako napr. enzýmy, kokcidiostatiká, prídavky na spevňovanie granúl, aromatické a schutňujúce látky, a pod.


•0,2 % až 0,5 % premixy pre mladý dobytok, výkrm HD, dojnice v okolopôrodnom období a býkov
Na výrobu doplnkových kŕmnych zmesí (DKZ) pre zvieratá v prípravnom období na pôrod a v laktačnom období.

•0,2 % až 0,5 % premixy pre teľatá
Na výrobu mliečnych kŕmnych zmesí a DKZ pre teľatá.
TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00