STIMULOR

prvá pomoc pri strate energie u dojníc v období po pôrode a v priebehu intenzívnej laktácie

Stimulor je minerálne doplnkové krmivo pre dojnice s poruchami trávenia, zdravia, pri deficite energie v kŕmnej dávke a pri poruchách energetického a minerálneho metabolizmu.

Stimulor sa zvieraťu podáva ako nútený nápoj prostredníctvom aplikačnej nádoby, alebo v 10 - 20 litroch vody, pomocou aplikačnej súpravy (sondou a pumpou). Stimulor nie je určený k spontánnemu príjmu ošetrovaným zvieratám.

Stimulácia
•bachorovej činnosti
•príjmu krmiva
•produkcie mlieka

Prevencia
•ketóz
•hypokalcémie
•dislokácie slezu


TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje
949 01 Nitra

Prevádzka a výroba:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pri železnici 1783
Dvory nad Žitavou
tel: 035/69 115 11,12
fax: 035/69 115 30

Predaj výrobkov na
prevádzke denne:
7:00  - 15:00